Konsept nedbrekk: Hafslund Årsrapport 2010

BareForm har produsert informasjonsfilmen til Hafslunds årsrapport 2010. Video på bunn av artikkelen. Du kan også se den på Vimeo og Hafslunds hjemmeside. Denne siden gjennomgår i grove trekk utvikling av filmens konsept og diskuterer stil og retningsvalg.

Bakgrunn

BareForm ble kontaktet med utgangspunkt i filmen for TV-aksjonen 2010, som hadde vært en del av byråets pitch for den kommende årsrapporten. Hafslund ønsket blant annet å vise sitt miljøengasjement, sin pågående forskning og utnyttelse av både eksisterende og potensielle energikilder, og ikke minst – deres dedikasjon til selve leveransen av tjenesten.

Men Hafslund hadde en utfordring.

Utfordring

Hafslunds hovedprodukt – strøm – er noe vi alle tar for gitt. Det er ikke før strømmen forsvinner at vi legger merke til den, og da neppe med et spesielt medlidende eller positivt fortegn. Hafslunds garanti for 99,9% oppetid er teknisk sett langt fra en selvfølge, men historier i dette landskapet må håndteres med finesse. BareForms første spørsmål ble derfor: Hvordan lager man en engasjerende historie om noe alle tar for gitt og ser på som en selvfølge?

Innsikt

01b Revolusjon
Med utgangspunkt i Hafslunds lange fartstid, (etabl. 1898), deres lange dedikasjon til vannkraft og lange erfaring med kraftleveranser til Osloområdet, fant vi en fellesnevner mellom Hafslunds tjeneste og nåtidens forbrukerbehov: Vår verden som vi kjenner den i dag har opphav i samme historiske grunnsten – Den Industrielle Revolusjon.

Befolkningsutvikling Oslo 1769 2001

Befolkningsstatistikk fra SSB viser tydelig industrialiseringens påvirkning på byene. Fra 1845 til 1900 vokste Oslo fra å være en landsens småby med rundt 40.000 innbyggere til en storby med over 250.000 innbyggere, en økning på over 600%! Dette er den raskeste veksten noen norsk by har hatt, og fungerer som en tydelig markør på en ny tid med nye behov.

Mens innflytning til byene var bra for både arbeidere og industrimenn, hadde det også en bakside. Industriens og storbyens enorme behov for fossilt brensel ga seg til kjenne allerede på starten av 1900-tallet, da et illeluktende røyklag ofte ble liggende over Christiania på vinteren. The Great Smog skulle så sent som i 1952 bli et sterkt symbol på hvor farlig vedvarende forurensning kunne være.

Løsning

05 Tycoon
Fra denne innsikten dannet til slutt tre punkter grunnlaget for filmens manus:

  1. Utgangspunkt: Et felles historisk opphav.
  2. Motor: Det vedvarende fremskrittet og økende behovet for ren energi.
  3. Ramme: Vårt felles ansvar for å bevare miljøet.

Fra å være en bedrift med en tjeneste vi alle tar for gitt, ble historien om strømleverandøren Hafslund til en allmenn og emosjonell historie om tiden vi lever i, våre felles utfordringer og Hafslunds dedikasjon til å bevare miljøet. Stilmessig forankret vi oss i en blanding av Hafslunds grafiske manual, moderne infografikk, 40-tallets filmavis og 50-tallets instruksjonsfilm. Og den kan sees her:

 

Team
Konsept : Bare Form
Manus & Regi : Bjørn Molstad
Motion Graphics : Norwegian Ink
Voice : Dag Håvard Engebråten, Bjørn Molstad
Musikkproduksjon : Digitopia
Oppdragsgiver : Hafslund v/Red Kommunikasjon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.